Znak obce Studená

Znak obce (z historických materiálů navrhl a do kamene vytesal M. Magni).Autor : Miroslav Magni