Vážení vedoucí kateder,
vážené kolegyně a kolegové,

 dovolujeme si Vás pozvat na druhý ročník konferenčního běhu,
který bude pořádán 19. září 2006 pod názvem

„Symbol a symbolika v právu“

 Pořadatelem konference jsou


Katedra právní teorie, Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty MU v Brně
ve spolupráci s


Akademií heraldických nauk ČR, o.s.

Konference se uskuteční v prostorách zasedacích místností děkanátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Veveří 70, 1. patro, dveře 109.
Prosím, abyste se v případě zájmu hlásili prostřednictvím přiložené přihlášky emailem nebo poštou na níže uvedené adresy.

Svoji přihlášku laskavě doplňte krátkou anotací vašeho příspěvku a zohledněte též rozdělení konference do sekcí:

 1. Symbol a symbolika v právních pramenech (právně teoretické aspekty problematiky)
2. Symbol a symbolika, správněprávní a ústavněprávní prameny (právně archeologické pohledy)
3. Varia

Prosíme vážené vedoucí kateder, aby tuto pozvánku zaslali resp. předali dále svým kolegům v rámci vědeckého pracoviště.

Přihlášky prosím zasílejte do 30.6. 2006.

Přesný program obdržíte po uzávěrce a vyhodnocení přihlášek.

 

S upřímným pozdravem
za organizační a programový tým

 Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.
JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D.
JUDr. Tomáš Tyl, EOSW

 

V Brně dne 25. 4. 2006

 

Zodpovědná a kontaktní osoba:

JUDr. Tomáš Tyl
Právnická fakulta MU v Brně, Katedra právní teorie, Veveří 70, 611 80, Brno
mobil: +420 777 345 884
email: ttyl@volny.cz

Aktualizované informace na stránkách Akademie heraldických nauk ČR, o.s.: www.ahn-cr.info

 

Programový a organizační výbor:

Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc., JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D. a JUDr. Tomáš Tyl, EOSW
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Veveří 70
611 80 Brno

 

Přílohy :

Přihláška :
Pozvánka :
Upřesněná pozvánka :
Program :

 

Fotogalerie z konference: