Vážené kolegyně a kolegové, právníci a historikové!

Dovolujeme si Vám nabídnout sborník z 1. ročníku konference

Symbol a symbolika v právu,

která se konala na PrF MU v Brně dne 22.9.2005

 Sborník obsahuje přednesené i později zařazené příspěvky z této úspěšné konference – informace o konferenci naleznete např. v Genealogických a heraldických informacích 2005 (MGHS), dále časopis Genealogicko-heraldický hlas (SGHS), Časopis pro právní vědu a praxi (1/2006) a další – více info na
http://www.ahn-cr.info/tvorba/konference-symbolika.htm

 Orientační cena sborníku je 130 Kč plus poštovné a balné.
Balné činí dle vašich požadavků:

a)
     
běžnou obálku A5 = zdarma
b)
     
tvrzenou či polstrovanou obálku = 25 Kč

 Poštovné – vždy doporučeně (výjimky prosím hlaste předem)
a)
     
Platba převodem na konto = 37 Kč
b)
     
Platba dobírkou = 85 Kč

Objednávky na adrese Akademie – AHN – viz níže

Při odběru nad 3 kusy množstevní slevy!

Objednávky adresujte na:
JUDr. Tomáš Tyl – Akademie heraldických nauk ČR, o.s.
Foltýnova 15
635 00 Brno – Bystrc

nebo emailem ttyl@volny.cz

Web Akademie – www.ahn-cr.info

Dovolujeme si upozornit na naši publikační činnost:
http://www.ahn-cr.info/publikace.htm

 Sborník z druhého ročníku konference konané 19.9.2006 se již připravuje – datum odevzdání příspěvků 1.11.2006

Obsah sborníku:
Sekce I. Symbol a symbolika v právu (teorie a paradigmata)

Trestněprávní relevance symboliky,
Miroslav Mareš
Rodový erb, jeho přejímání a dědické právo v 17. století,
Marek Starý
Šat a jeho symbolika s právní relevancí,
Tomáš Tyl
Symbol a nachádzanie hodnôt v práve,
Branislav Fábry
Zákon ako symbol vyjadrenia spravodlivosti v práve,
Vierosla Júda
Právní princip jako symbol vývoje pozitivního práva současnosti,
Jaromír Harvánek, Hana Plátěnková

 Sekce II. Právní symbolika (historické a pozitivně-právní aspekty) a Varia
Římské mince jako symbol římskoprávních tradic
, Renata Veselá, Karel Schelle
K historii právní archeologie,
Karel Schelle
Význam symboliky v erbech právníků v 18. a 19. století,
Tomáš Krejčík
Několik poznámek k právním aspektům šlechtické sfragistiky a heraldiky v 15. a 16. století na příkladu pečetí moravské šlechty,
Karel Maráz
Formulace skutkové podstaty, pojem a symbol,
Alena Novotná
Vandalismus podle zákona? Ke kontinuitám, diskontinuitám a ničení symbolů za První republiky,
Petr Dostalík, Ondřej Horák
Právo, instituce a symbol,
Karin Brzobohatá


Symbol a symbolika v právu - 2006

Sborník z mezinárodní vědecké konference pořádané
na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně dne 19. 9. 2006

Karel Schelle, Tomáš Tyl (Eds.)

ISBN 978-80-87475-06-5 (The European Society for History of Law)
ISBN 978-80-7418-108-5 (KEY Publishing)

The European Society for History of Law, Brno, 2011, CD
113 stran

Plný text sborníku ke stáhnutí zde: