Publikace :

V současné době nejsou v nabídce žádné publikace

 

Sborník - Bitva u Lovosic 1.10.1756 - její příčiny a následky

Sborník příspěvků z konference „Symbol a symbolika v právu“ ze dne 22. září 2005
pro zájemce na Slovensku

Sborník příspěvků z konference „Symbol a symbolika v právu“ ze dne 22. září 2005

Publikace J.A. Rudolphi Heraldica Curiosa

Publikace Siebmacherův lexikon 1696 - šest dílů

Publikace Stammbuch 1570

Publikace Tyroffischen Wappenwerk a doplňky

Publikace J.D.Köhler - Wappenbuchs 1753 – první dodatek

Publikace H.Hermann: "Genealogie und Heraldik bürgerlicher Familien Österreich - Ungarns"

Publikace H.G.Ströhl: Heraldischer Atlas
Publikace H.G.Ströhl: Heraldischer Atlas - knižní podoba:

Publikace V.R.Widimsky: "Städtewappen des Österreichischen Kaiserstaates" 1864 - Königreich Böhmen

Publikace J.C.Gatterer: „Handbuch der neuesten Genealogie und Heraldik ... aller jetzigen Europäischen Potentaten Stammtafeln und Wappen..."

Publikace J.D.Köhler: „Fortgesetzter Wappen-Calender auf das Jahr 1767 oder jährliches Handbuch der neuesten Genealogie und Heraldik,durchgesehen ... von Johann Friedrich Sayfart"

Publikace Pierre Hélyot: „Histoire des ordres monastiques, religieux et militaires…“

Publikace J.C.Gatterer: „Abriß der Heraldik oder Wappenkunde…"

Zpravodaj Signum Historiæ

Publikace Bohuslav Balbín : Miscellaneorum Historicum Regni Bohemiæ…
Historické různosti šlechty v českých zemích

Publikace Handbuch der Ritter- und Verdienstorden…
Rytířské a záslužné řády

Publikace Historia Insignium Illustrium sev. Operis Heraldici…
Ilustrovaná historie znamení

Publikace Encyclopædia Heraldica
Encyklopedie heraldiky

Wappenalbum der Gräflichen Familien Deutschlands und Oesterreich-Ungarns etc.
Album erbů hraběcích rodů Německa, Rakouska-Uherska etc.

Publikace Wappenalbum der Gräflichen Familien Deutschlands und Oesterreich-Ungarns etc. - knižní podoba:

Das Wappenrecht - Heraldické právo

Rodové posloupnosti a jejich grafický vývoj