O nás :

Cílem Akademie je podpora bádání v oblasti pomocných věd historických, zejména pak heraldiky, genealogie, faleristiky, vexilologie a sfragistiky. Za tímto účelem Akademie organizuje výměnu informací mezi členy, zejména pak pořádáním přednášek, vydáváním odborných publikací a časopisů, a provozováním webových stránek. Akademie vydává odborná stanoviska v oboru heraldiky a může registrovat erby, pečetě, vlajky a odznaky.

Naše spory rozhoduje Rozhodčí institut v Praze.

 

Členové představenstva AHN ČR, o.s :

Prvním předsedou AHN ČR  byl zvolen JUDr. Tomáš Tyl, Ph.D. (Brno), místopředsedou Tomáš A.P. Markull (Mariánské Lázně, Praha), kancléřem Mgr. Zdeněk Kučera (Praha, Bludov).

Předseda AHN ČR:
JUDr. Tomáš Tyl, Ph.D.
Právník, člen České genealogické a heraldické společnosti, Klubu pro českou genealogii a heraldiku, Moravské genealogické a heraldické společnosti, Heraldické společnosti v Praze, Slovenské genealogické a heraldické společnosti, Společnosti pro dialog církve a státu, Společnosti pro církevní právo, člen Maltézské pomoci o.p.s, charitativní organizace Equester Ordo Sancti Wenceslai etc.

 Kancléř AHN ČR:
Mgr. Zdeněk Kučera
Právník, člen České genealogické a heraldické společnosti, Slovenské genealogické a heraldické společnosti, Heraldické společnosti v Praze, Společnosti pro církevní právo a Soudcovské unie.

 Místopředseda AHN ČR:
Tomáš A.P. Markull
Podnikatel.

Stanovy „Akademie heraldických nauk České republiky“ :