JUDr. Tomáš Tyl

Erb: Štít šikmo dělen černo-modře, v horním poli dva přivrácení vztyčení zlatí hadi se stříbrnými jazyky, mezi nimi stříbrná růže se zlatým středem. V dolním poli šikmo položený stříbrný, červeně převázaný liktorský svazek (fasces), ostřím zlaté sekery vzhůru. Na kolčí přilbě s točenicí a přikrývadly vpravo modro-stříbrnými a vlevo černo-zlatými dvě orlí křídla, pravé děleno stříbrně-modře, levé zlato-černě, mezi nimi zlatý meč hrotem dolů, na jeho čepeli spočívá černě okřídlené oko Boží prozřetelnosti.