Heraldický registr byl spuštěn v lednu 2005.

 

Tomáš Tyl
Definice erbu a znaku resp. občanského znaku :

Zdeněk Kučera
De registratio armis :

A.Markus-J.Pilnáček: Znamení a znaky nešlechticů :

Obecná podoba erbů resp. občanských znaků a přilbic k nim vhodných :
Ströhl G.H.: Heraldischer Atlas - 1899 - část o přilbicích :

Vyjádření k pravidlům sestavování a uznávání (registrace) osobních alias občanských znaků :