V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás opustil náš vzácný přítel
Jan baron Nádherný z Borutína, pán na Chotovinách.
Poslední rozloučení se koná v rodinné kapli na Chotovinách dne 16.4.2005.
R.I.P.

 S úctou předsednictvo AHN ČR,
Tomáš Tyl a Tomáš Markull