Mornstein-Zierotín

Detailní blason (2003): Erb polcený. Napravo zlatě korunovaný v pase přeťatý černoušek se zlatým copem v červené hazuce liliovitě zakončené na stříbrném poli (Mornstein).V levém poli černý lev na červeném poli kráčející po stříbrných hůrkách, korunovaný obloučkovou korunou lemovanou hermelínem, uvnitř červený samet (Zierotín). Nad štítem dvě turnajské přilbice (levá žerotínská), vlevo pětiobloučková koruna (obloučky vycházejí ze tří trojlistů a dvou perel mezi nimi – bez sametu), z ní vyrůstá  černý lev korunovaný jako ve štítě. Na pravé přilbici je klenotem černoušek jako ve štítě. Přikryvadla levé přilbice červeno-černá (barvy Zierotínů), pravá přikryvadla zprava stříbrno-černá, zleva zlato-černá (barvy Mornsteinů)“

Autor malby : Miroslav Magni