Karel Eduard Komers von Lindenbach

Povýšen 17.11.1854 do rytířského stavu, 11.ledna 1862 získal stav svobodných pánů.

Erb: Štít polcený, v pravém modrém poli listnatý strom přirozených barev stojící na zeleném pahorku, v patě pole teče potok vody stříbrné barvy. Levé pole dělené, v horním červeném poli stříbrný jednoocasý lev držící v pravé tlapě stříbrnou šavli se zlatou záštitou, dole v modrém poli zkřížené zlaté vidle na seno, pod nimi stříbrný hrot střely vyrůstající ze zeleného pahorku (trojvrší), nad vidlemi stříbrný štítek s červeným břevnem. Štítonoši: Po každé straně jednoocasý lev přirozené barvy stojící na zlaté arabesce.

Tři korunované turnajské přilbice s klenoty: 1.Modrá křídla se stříbrným vlnitým břevnem, 2. Mezi stříbrnými volskými rohy stříbrná obrněná paže držící stříbrnou šavli se zlatou záštitou, 3. vyrůstající stříbrný jednoocasý lev držící v pravé tlapě stříbrnou šavli se zlatou záštitou.

Přikryvadla: 1. a 2. přilbice modro-stříbrná, 3. červeno-stříbrná. Konce arabesky od štítem spojuje stříbrně psané heslo na modré stuze. Heslo: NON NISI IN RECTO PRUDENTIA („Jedině v pravdě“ nebo „Nikoli ne-li v pravdě“)

Autor malby : Jan Knýbel