Emanuel Heinrich svobodný pán Komers von Lindenbach

*20.12.1808 nebo 1810 v Humpolci, +18.1.1889

Povýšen 22.9.1860 do rytířského stavu, rakouský stav svobodných pánů 28. dubna 1869.

Erb: Štít čtvrcený, v modrém srdečním štítku listnatý strom přirozených barev stojící na zeleném trávníku, přes který teče potok vody stříbrné barvy. V 1. modrém poli stříbrný patriarší kříž na zeleném pahorku, v 2. a 3. červeném poli stříbrný jednoocasý lev držící v pravé tlapě stříbrnou šavli se zlatou záštitou, ve 4. modrém poli zkřížené zlaté vidle na seno, pod nimi stříbrný hrot střely vyrůstající ze zeleného (stříbrného) trojvrší, nad vidlemi stříbrný štítek s červeným břevnem. Štítonoši: Po každé straně černá orlice stojící na arabesce.

Nad štítem sedmiperlová koruna svobodných pánů. Tři korunované turnajské přilbice s klenoty: 1. Zkřížené rašící lipové ratolesti, 2. Modrá křídla se stříbrným vlnitým břevnem, 3. vyrůstající stříbrný jednoocasý lev držící v pravé tlapě stříbrnou šavli se zlatou záštitou.

Přikryvadla: 1. a 2. přilbice modro-stříbrná, 3. červeno-stříbrná. Konce arabesky od štítem spojuje stříbrně psané heslo na modré stuze. Heslo: FIDE ET INTEGRITATE („Vírou a poctivostí“ nebo „Vírou a počestností“)

Autor malby : Jan Knýbel