Kašpar Kaplíř ze Sulevic

Autor malby : Miroslav Magni