Pavel Kaplíř Vosterský ze Sulevic

Autor malby : Miroslav Magni