R :

Radecký z Radče :
Radkovec z Mirovic :

Pavel Kavka z Říčan :
Ritter z Ritterhainu :

Václav Vilém z Roupova :