M :

Arnošt hrabě z Mansfeldu a Castelnovi :
Vincenc von
Melichar :
Mlíkovský ze Lhoty :
Mornstein-Zierotín :