L :

Laudon :
z Lipé :

Adam z Lokšan :
Vilém starší Popel z Lobkovic :