K :

Kašpar Kaplíř ze Sulevic :
Pavel Kaplíř Vosterský ze Sulevic :

Oldřich Kinský z Vchynic a Tetova :

Klášterský von Rosengarten :
von Komers Antonín Emanuel :
Komers von Lindenbach Karel Eduard :

Komers von Lindenbach svobodný pán Emanuel Heinrich :
Krajířové z Krajku :
Kubinzky - rytířská linie :

Kubinzky - baronská linie :

Kubinzky de Hohenkubin Albrecht markýz  :
Kubinzsky  :