D :

Dačický z Heslova :
Dlouhoveský z Dlouhé Vsi :
Dobřenský z Dobřenic :

Dormitzer :

Dubský z Třebomyslic :
Dusík von Treuenwehr :