Dlouhoveský z Dlouhé Vsi

Autor malby : Miroslav Magni