Heraldická galerie byla spuštěna v lednu 2005.

 

A.Markus-J.Pilnáček: Znamení a znaky nešlechticů :

Vyjádření k pravidlům sestavování a uznávání (registrace) osobních alias občanských znaků :