Články :

Josef Kšír
Heraldický spor o tři lilie :
Text
(6,2MB) Tabulka
Karlovská krev v Čechách :
Text Tabulka
Přiložený text nebyl zatím nikde publikován a je poskytnut výhradně pro AHN ČR autorem.
K původu české královny Anny :
Text Tabulka 1 Tabulka 2
GH listy (ČGHSP) ročník XXI, číslo 3-4/2001, publikováno se svolením autora.

Zdeněk Kučera
„Offshore„ akademické tituly, šlechtictví a diplomatické pasy :
Bylo publikováno ve The Finance Magazine v č.5/2003.

Pavel Nejedlo
Faleristika :
Úvod :
Členění a názvosloví :

Klenot a stuha :

Dekorace :

Dekorace donátů :

Tomáš Tyl
Nebuďme hloupí aneb o heraldickém právu u nás :
Předmluva :

I. část – pojmy, heroldie, řády :
II. část – atributy, pseudorytířství a mediatisovaná knížata :
III. část – vylepšování historie, heroldové, prameny heraldického práva :

IV. část – palatináty a dědičné úřady :

V. část –  Nebijte dámu aneb heraldická etiketa :

VI. část –  Zadarmo to nebude, právo na místo :

VII. část –  Málo známé dokumenty, deklarace české šlechty 1938-1939 :

VIII. část –  Erbovní spory :

IX. část –  „Smluvní příbuzenství“ a továrny na erby :

X. část –  Možné erbovní spory v ČR dnes :

Technologie sušení a sterilizace zmrazených dokumentů po záplavách nebo požárech :