Aktuality :

Listopad 2015 :
Navždy odešel mistr Magni, malíř erbů a poctivý člověk

Prosinec 2013 - Říjen 2015:
Průběžná aktualizace stránek

Únor 2013:
Aktualizace odkazů

Prosinec 2011 - Leden 2013:
Průběžná aktualizace stránek

Listopad 2011 :
Sborník příspěvků z konference „Symbol a symbolika v právu - 2006“

Leden 2011 :
Průběžná aktualizace stránek

Listopad 2010 :
Průběžná aktualizace stránek "Tvorba"

Září 2010 :
Průběžná aktualizace stránek

Červen 2010 :
Kamenická tvorba Miroslava Magniho

Únor 2010 :
Průběžná aktualizace stránek

Prosinec 2009 - Leden 2010 :
Průběžná aktualizace stránek (Heraldický registr, heraldická galerie, Publikace)

Srpen 2008 - Listopad 2009 :
Průběžná aktualizace stránek

Červenec 2008 :
Aktualizace Heraldické galerie
Aktualizace Heraldického registru

Únor 2007 - Červen 2008 :
Průběžná aktualizace stránek

Leden 2007:
Aktualizace Heraldického registru

Prosinec 2006 :
Průběžná aktualizace stránek

Listopad 2006 :
Sborník - Bitva u Lovosic 1.10.1756 - její příčiny a následky

Říjen 2006 :
Sborník příspěvků z konference „Symbol a symbolika v právu“ ze dne 22. září 2005 pro zájemce na Slovensku

Září 2006 :
Sborník příspěvků z konference „Symbol a symbolika v právu“ ze dne 22. září 2005
Seminář "K dejinám genealogického výskumu na Slovensku" ve dnech 25.-26.října 2006 v Martině
Fotogalerie z konference „Symbol a symbolika v právu“ dne 19. září 2006
Konference Sejbalovy numismatické dny 19.-21. září 2006 Vranov u Brna

Červenec - Srpen 2006 :
Konference „Symbol a symbolika v právu“ dne 19. září 2006 - upřesněná pozvánka

Červen 2006 :
Zpravodaj Signum Historiæ č.3 Hukvaldské heraldické galerie

Květen 2006 :
Konference „Symbol a symbolika v právu“ dne 19. září 2006

Duben 2006 :
Průběžná aktualizace stránek

Březen 2006 :
Publikace J.A. Rudolphi Heraldica Curiosa
Publikace Siebmacherův lexikon 1696 - šest dílů
Publikace Stammbuch 1570
Publikace Tyroffischen Wappenwerk a doplňky
Publikace J.D.Köhler - Wappenbuchs 1753 – první dodatek

Únor 2006 :
Aktualizace sekce Ke stažení

Leden 2006 :
Aktualizace odkazů na našich stránkách
Tvorba Romana Richtermoce
Aktualizace Heraldické galerie

Prosinec 2005 :
Podpora projektu Maltézské pomoci + slavnostní adventní večer
Vánoční dárek Jeho Jasnosti knížeti Velkopřevoru Karlu hr. Paarovi od AHN ČR a Studia 313
Publikace H.G.Ströhl: Heraldischer Atlas - knižní podoba
Publikace Wappenalbum der Gräflichen Familien Deutschlands und Oesterreich-Ungarns etc. - knižní podoba
Publikace H.Hermann: "Genealogie und Heraldik bürgerlicher Familien Österreich - Ungarns"
Aktualizace anglické verze stránek
Nařízení Marie Terezie, jak má vypadat rodokmen (vývod ze 16 předků)

Listopad 2005 :
EKOLOGICKÁ NABÍDKA - ZA KAŽDÉ USPOŘENÉ CD 20 KČ SLEVA
Publikace H.G.Ströhl: Heraldischer Atlas
Publikace V.R.Widimsky: "Städtewappen des Österreichischen Kaiserstaates" 1864 - Königreich Böhmen
Publikace J.C.Gatterer: „Handbuch der neuesten Genealogie und Heraldik ... aller jetzigen Europäischen Potentaten Stammtafeln und Wappen..."
Publikace J.D.Köhler: „Fortgesetzter Wappen-Calender auf das Jahr 1767. oder jährliches Handbuch der neuesten Genealogie und Heraldik, durchgesehen ... von Johann Friedrich Sayfart“
Publikace Pierre Hélyot: „Histoire des ordres monastiques, religieux et militaires…“
Publikace J.C.Gatterer: „Abriß der Heraldik oder Wappenkunde…“

Říjen 2005 :
Příprava anglické verze stránek

Září 2005:
Akce měsíce - Fotogalerie z konference „Symbol a symbolika v právu“ dne 22. září 2005
Upoutávka na zpravodaj Signum Historiæ č.2 Hukvaldské heraldické galerie
Aktualizace - Konference „Symbol a symbolika v právu“ dne 22. září 2005

Publikace B.Balbín: Miscellaneorum Historicum Regni Bohemiæ… - Historické různosti šlechty v českých zemích
Publikace Handbuch der Ritter- und Verdienstorden… - Rytířské a záslužné řády

Publikace Historia Insignium Illustrium sev. Operis Heraldici… - Ilustrovaná historie znamení
Publikace Encyclopædia Heraldica - Encyklopedie heraldiky

Srpen 2005 :
Tvorba Miroslava Magniho

Červenec 2005 :
Publikace Wappenalbum der Gräflichen Familien Deutschlands und Oesterreich-Ungarns etc.
Album erbů hraběcích rodů Německa, Rakouska-Uherska etc.

Publikace Das Wappenrecht
- Heraldické právo

Červen 2005 :
Tvorba Josefa Kšíra
Aktualizace Článků
Konference „Symbol a symbolika v právu“ dne 22. září 2005
Publikace Rodové posloupnosti a jejich grafický vývoj

Květen 2005 :
Aktualizace sekce Ke stažení
Aktualizace sekce Tvorba
Aktualizace Heraldického registru
Aktualizace Heraldické galerie

Duben 2005 :
Tvorba Pavla Nejedla
A.Markus-J.Pilnáček: Znamení a znaky nešlechticů
Zemřel Jan baron Nádherný z Borutína, pán na Chotovinách
Technologie sušení a sterilizace zmrazených dokumentů po záplavách nebo požárech
Tvorba Miroslava Magniho
Aktualizace Heraldického registru
Aktualizace Heraldické galerie

Březen 2005 :
Mimořádná nabídka erbů – maleb Miroslava Magniho
Heraldická kresba „Herold představuje erbovní alianci“
Tvorba Jana Knýbela
Tvorba Miroslava Magniho
Tvorba Petra Tybitancla
Aktualizace Heraldické galerie

Aktualizace Heraldického registru

Únor 2005 :
Aktualizace Článků
Aktualizace Heraldického registru

Leden 2005 :
Tvorba Josefa Kšíra
Spuštění Heraldického registru
Spuštění Heraldické galerie
Tvorba Miroslava Magniho
Tvorba Jana Knýbela
Erby členů Akademie

Aktualizace odkazů na našich stránkách

Prosinec 2004 :
Odkazy na světové heroldie a společnosti registrující znaky
Členové Akademie
Aktualizace odkazů na našich stránkách

Listopad 2004 :
Tvorba Jana Knýbela
Tvorba Tomáše Tyla
Upoutávka na zpravodaj Signum Historiæ č.1 Hukvaldské heraldické galerie
Průběžná aktualizace uvedení stránek do plného provozu

Říjen 2004 :
Spuštění internetových stránek